Informacja Burmistrza Szubina o modyfikacji wniosku z dnia 10 maja 2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Cegielnianej w Szubinie.


INFORMACJA
BURMISTRZA SZUBINA
 
 
Działając zgodnie z art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1538 ze zm.), informuję że w dniu 20 czerwca 2022 roku, do wniosku z dnia 10 maja 2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Cegielnianej w Szubinie, wpłynęła do Rady Miejskiej w Szubinie modyfikacja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na terenie części działki nr 2438/5, części działki nr 2438/18 i części działki nr 2438/6 w obrębie Szubin, przy ulicy Cegielnianej.

Teren inwestycji objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – zachodniej części miasta Szubina, uchwalonego Uchwałą Nr XXX/236/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., poz. 858 z dnia 15.02.2013 r.).

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, pokój nr 10, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie: www.bip.szubin.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy – 2022, modyfikacja wniosku z dnia 20.06.2022 r.

Uwagi do wniosku, można wnosić w terminie 21 dni, licząc od dnia zamieszczenia wniosku, tj.: od 22 czerwca 2022 roku do 13 lipca 2022 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r, poz. 344) na adres e-mail: um@szubin.pl. Wniosek z uwagami lub zastrzeżeniami do projektowanego zamierzenia inwestycyjnego powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (22 czerwca 2022)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (22 czerwca 2022, 13:51:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80