2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2002

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmująca zakres zgodny z pkt. 5.2 "Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020"

Kontrola w dniu 14 września 2021r.

Wystąpienie pokontrolne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910700.

metryczka


Wytworzył: UM (14 września 2021)
Opublikował: Renata Kabulla (18 stycznia 2022, 10:20:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157