Wniosek sołectwa o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

I. Wymagane dokumenty:
•    Wypełniony wniosek o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wraz z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa, protokołem z zebrania wiejskiego oraz listą obecności.
Pobierz Wniosek sołectwa o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.odt (6kB) plik
Pobierz Uchwała zebrania wiejskiego sołectwa .doc (26kB) word
Pobierz Protokół z zebrania wiejskiego.doc (40kB) word
Pobierz lista obecności.docx (20kB) word

II. Opłaty:
•    Brak

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
•    Jeżeli wniosek wraz z załącznikami są kompletne, sprawa załatwiana jest od ręki.

IV. Sposób załatwienia sprawy:
•    Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szubinie, ul. Kcyńska 12 – Wydział Edukacji Sportu i Rekreacji, pok. nr 7.

V. Komórka odpowiedzialna:
•    Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12
Wydział Edukacji Sportu i Rekreacji, pok. nr 7, tel: 52 391 07 68, poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30, wtorek w godz. 7:30 – 17:30.

VI. Podstawa prawna:
•    art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301).

VII. Uwagi:
•    W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

metryczka


Wytworzył: Liliana Kobylarz (13 stycznia 2022)
Opublikował: Liliana Kobylarz (13 stycznia 2022, 12:17:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218