zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Grzecznej Pannie (15MW)


OśiR.6220.42.2021
Szubin, 2022-01-13
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 10.01.2022r. na wniosek CGE 041 sp. z.o.o., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie w obrębie Grzeczna Panna, gm. Szubin elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 15 MW, składającej się
z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na działkach
o numerach ewidencyjnych 38 i 49”.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.  
Jednocześnie informuję, iż:
zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.        
 
Otrzymują: strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA oraz zainteresowane społeczeństwo,  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie BIP 

decyzja (4995kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (13 stycznia 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (13 stycznia 2022, 11:27:16)

Ostatnia zmiana: Alicja Hoffmann (13 stycznia 2022, 11:32:24)
Zmieniono: dodanie treści decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207