2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.1.2022)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 11.01.2022 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Marka Patela reprezentującego firmę P.U.P.R.E. „ELTELMAR” Marek Patela z siedzibą w Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp. 7, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią z dnia 05.01.2022r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 425/3, 425/21, 278/13 w miejscowości Szkocja oraz na terenie działki nr 13/1 w miejscowości Stanisławka.


z up. BURMISTRZA
Kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Przestrzennej
       /-/
Joanna Matuszak

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (11 stycznia 2022)
Opublikował: Agata Zarzycka (12 stycznia 2022, 14:36:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159