2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 2 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.69.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 10.01.2022 r.
        
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 10.01.2022 r. decyzji Nr 2, znak: RZP.6733.69.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 35/2, 35/37 w miejscowości Gąbin.
 
Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
         /-/
Wioletta Borys-Stachowiak

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (10 stycznia 2022)
Opublikował: Agata Zarzycka (12 stycznia 2022, 08:06:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124