2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 76 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.58.2021)


 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 01.12.2021 r.
                  
    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 01.12.2021 r. decyzji Nr 76, znak: RZP.6733.58.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek 16/24, 16/10, 16/30, 36, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11 w miejscowości Kornelin.
 
     Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


BURMISTRZ
       /-/
Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (1 grudnia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (6 grudnia 2021, 15:08:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66