2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 74 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.56.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 22.11.2021 r.
        
       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 22.11.2021 r. decyzji Nr 74, znak: RZP.6733.56.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 109/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/10 w miejscowości Wolwark.
 
 
       Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 


  z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ Wioletta Borys-Stachowiak

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (22 listopada 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (23 listopada 2021, 14:38:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49