Informacja o przyjęciu uchwały Nr XXXI/274/21 z dnia 25 marca 2021 r. Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin

 
Obwieszczenie
BURMISTRZA SZUBINA
 
 
            Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) informuję o przyjęciu uchwały Nr XXXI/274/21 z dnia 25 marca 2021 r. Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
            Z treścią uchwały, a także uzasadnieniem i podsumowaniem, o którym mowa ww. ustawie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, pokój nr 10.
 
 
 

Burmistrz Szubina
Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (7 kwietnia 2021)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (7 kwietnia 2021, 12:51:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46