2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 222 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.463.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 07.07.2020 r.
                       

            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 07.07.2020 r. decyzji Nr 222, znak: RZP.6730.1.463.2019 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 46/2 w miejscowości Chraplewo.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (7 lipca 2020)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (3 marca 2021, 08:34:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81