Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 95 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.439.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 04.05.2020 r.
                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 04.05.2020 r. decyzji Nr 95, znak: RZP.6730.1.439.2019 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki 16/64 w miejscowości Kornelin.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (4 maja 2020)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (24 lutego 2021, 08:08:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81