Informacja o sposobie załatwiania spraw związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.


1.       Informuję, że na chwilę obecną realizujemy wszystkie zadania wyborcze zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks wyborczy oraz kalendarzem wyborczym.
 
2.       W związku z zarządzeniem nr 0050.1.47.2020 z dnia 12 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury poruszania się interesantów po Urzędzie Miejskim w Szubinie, informujemy że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być przesyłane do Urzędu Miejskiego w Szubinie pocztą tradycyjną lub składane w przygotowanej do tego celu skrzyni znajdującej się w budynku urzędu (wejście główne do budynku przy ul. Kcyńskiej 12), bez konieczności osobistego kontaktu urzędnika wyborczego lub pracownika urzędu przyjmującego te zgłoszenia z osobą dokonującą zgłoszenia.
 
 
3.       Formularz do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych znajduje się tutaj.
 
4.       Informuję, że aktualny podział Gminy Szubin na stałe obwody głosowania określa postanowienie nr 145/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 25 września 2019r. (dostępne  tutaj (288kB) pdf . Informuję, że z uwagi na remont Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie wystąpiłem do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II o zmianę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, wyłącznie na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r., na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie ul. Kcyńska 34 w Szubinie. Postanowienie komisarza wyborczego w tej sprawie zostanie wydane  do dnia 25 marca 2020r.
 
Odrębne obwody głosowania (Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o. ul. Ogrodowa 9 w Szubinie) tworzy komisarz wyborczy. Postanowienie w tej sprawie zostanie wydane w terminie do dnia 1 kwietnia 2020r.
 
5.       Wizyty osobiste interesantów dot. wyborów w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Szubinie będą możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Na spotkania należy umawiać się telefonicznie (nr telefonu 533-939-235) najpóźniej w przeddzień planowanego spotkania do godziny 14.00.
 
Burmistrz Szubina
/-/ Mariusz Piotrkowski
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (19 marca 2020)
Opublikował: Renata Kabulla (19 marca 2020, 13:22:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438