2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.361.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
14.11.2019 r.

         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
1.    Staroście Nakielskiemu,
2.    Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3.    Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 227/50 w miejscowości Szkocja.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (14 listopada 2019)
Opublikował: Joanna Szypuła (15 listopada 2019, 10:59:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189