OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
 
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin
 
 
 
         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szubinie uchwały nr XLVI/570/18
z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin.
 
            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200  Szubin, w terminie do dnia 23.11.2018 r.
 
            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (2 października 2018)
Opublikował: Patrycja Grześko (12 października 2018, 14:26:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120