Zarządzenie nr 0050.1.163.2022Burmistrza Szubinaz dnia 12 sierpnia 2022w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków

Zarządzenie nr 0050.1.163.2022
Burmistrza Szubina
z dnia 12 sierpnia 2022


w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków

Na podstawie art. 47a ust. 1, pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, poz. 1641), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustalić numer porządkowy: 9F (dziewięć litera "F") dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany, nr ewid. brak), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 147/19, położonej w miejscowości Wąsosz, przy ul. Brzozowej.
2. Ustalić numer porządkowy: 7B (siedem litera "B") dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący, nr ewid. 296), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 423/11, położonej w miejscowości Szkocja, przy ul. Poziomkowej.
3. Ustalić numer porządkowy: 5A  (pięć litera "A") dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany, nr ewid. brak), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 322/2, położonej w miejscowości Małe Rudy, przy ul. Spacerowej.
4. Ustalić numer porządkowy: 12C (dwanaście litera "C") dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący, nr ewid. 452), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 501/14, położonej w miejscowości Rynarzewo, przy ul. Strażackiej.
5. Ustalić numer porządkowy: 1AC (jeden litery "AC") dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany, nr ewid. brak), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 33/8, położonej w miejscowości Małe Rudy, przy ul. Łabiszyńskiej.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Szubinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Szubina
        /-/
Mariusz Piotrkowski


pobierz zarządzenie (10kB) word

metryczka


Opublikował: Adam Lewandowski (18 sierpnia 2022, 14:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122