Zarządzenie nr 0050.1.151.2022Burmistrza Szubinaz dnia 4 sierpnia 2022w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków.

Zarządzenie nr 0050.1.151.2022
Burmistrza Szubina
z dnia 4 sierpnia 2022


w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków.

Na podstawie art. 47a ust. 1, pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, poz. 1641), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustalić numer porządkowy: 1 (jeden) dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany, brak nr ewid.), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 29/2, położonej w miejscowości Małe Rudy, przy ul. Pięknej.
2. Ustalić numer porządkowy: 1BA (jeden litery "BA") dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany, brak nr ewid.), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 33/5, położonej w miejscowości Małe Rudy, przy ul. Łabiszyńskiej.
3. Ustalić numer porządkowy: 45A (czterdzieści pięć litera "A") dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący, nr ewid. 391), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 150/17, położonej w miejscowości Małe Rudy, przy ul. Łabiszyńskiej.
4. Ustalić numer porządkowy: 1AB (jeden litery "AB") dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany, brak nr ewid.), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 33/4, położonej w miejscowości Małe Rudy, przy ul. Łabiszyńskiej.
5. Ustalić numer porządkowy: 11B (jedenaście litera "B") dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany, brak nr ewid.), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 735/10, położonej w miejscowości Szubin, przy ul. Mostowej.
6. Ustalić numer porządkowy: 11C (jedenaście litera "C") dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany, brak nr ewid.), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 735/11, położonej w miejscowości Szubin, przy ul. Mostowej.
7. Ustalić numer porządkowy: 6D (sześć litera "D") dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący, nr ewid. 1604), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 123/5, położonej w miejscowości Zamość, przy ul. Merlina.
8. Ustalić nowy numer porządkowy: 14 (czternaście) dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący, nr ewid. 341), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 452/16, położonej w miejscowości Wolwark, przy ul. Spokojnej.
9. Ustalić numer porządkowy: 2B (dwa litera "B") dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany, nr ewid. brak), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 384/4, położonej w miejscowości Wolwark, przy ul. Spokojnej.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Szubinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Burmistrz Szubina
        /-/
Mariusz Piotrkowski


pobierz zarządzenie (10kB) word

metryczka


Opublikował: Adam Lewandowski (4 sierpnia 2022, 15:25:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172