Zarządzenie nr 0050.1.138.2020Burmistrza Szubinaz dnia 31 lipca 2020w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków

Zarządzenie nr 0050.1.138.2020
Burmistrza Szubina
z dnia 31 lipca 2020


w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków

Na podstawie art. 47a ust. 1, pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić numer porządkowy: 13 (trzynaście) dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący, nr ewid. 1467) oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 525/8, położonej w Rynarzewie, przy ulicy Polnej.
2. Ustalić numer porządkowy: 44A (czterdzieści cztery litera: "A") dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy, nr ewid. 394), oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer: 91/11, położonej w Szubinie Wieś.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Szubina
        /-/
Mariusz Piotrkowskipobierz zarządzenie (102kB) pdf

metryczka


Opublikował: Adam Lewandowski (31 lipca 2020, 09:59:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153