Zarządzenie nr 0050.1.136.2020Burmistrza Szubinaz dnia 30 lipca 2020zmieniające Zarządzenie nr 0050.1.119.2020 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie

Zarządzenie nr 0050.1.136.2020
Burmistrza Szubina
z dnia 30 lipca 2020


zmieniające Zarządzenie nr 0050.1.119.2020 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 15 ust. 1 oraz art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z 2020r. poz.1086) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 0050.1.119.2020 Burmistrza Szubina z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. otrzymuje brzmienie:"§ 2. Powołać komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, o którym mowa w § 1, w następującym składzie osobowym:
1) Joanna Morawska - przewodniczący komisji,
2) Małgorzata Łapaczyńska - zastępca przewodniczącego komisji,
3) Patrycja Sułkowska - członek komisji,
4) Magdalena Zygowska - sekretarz komisji.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Szubina
        /-/
Mariusz Piotrkowskipobierz zarządzenie (188kB) pdfmetryczka


Opublikował: Adam Lewandowski (30 lipca 2020, 13:36:28)

Ostatnia zmiana: Adam Lewandowski (30 lipca 2020, 13:40:56)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 96