Uchwała nr XL/307/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 listopada 2013w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981 , Nr 187, poz. 1110, Nr 224 poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/307/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981 , Nr 187, poz. 1110, Nr 224 poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (191kB) pdf


Uwaga!
Ze względu na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2015 r. (
II SA/Bd 1237/14) w/w uchwała została unieważniona.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4030 z dnia 2013-12-06

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (3 grudnia 2013, 14:44:14)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (5 października 2015, 13:40:06)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1161