Uchwała nr XXXVIII/299/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 24 października 2013w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i 645) oraz art. 10 ust. 1-3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171 poz.1016 i Nr232 poz.1378), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. poz. 812) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/299/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 października 2013


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i 645) oraz art. 10 ust. 1-3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171 poz.1016 i Nr232 poz.1378), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. poz. 812) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (205kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XXVI/199/12 pobierz uchwałę.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3184 z dnia 2013-10-31

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (30 października 2013, 11:10:31)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (26 maja 2020, 07:43:43)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 941