Uchwała nr XXXVII/290/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 września 2013w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. poz. 724) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/290/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 września 2013


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. poz. 724) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (200kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XXV/191/12 pobierz uchwałę.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2936 z dnia 2013-10-02

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (1 października 2013, 11:01:31)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (26 maja 2020, 08:23:35)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1359