Uchwała nr XXXIV/277/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 20 czerwca 2013w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) w związku z art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/277/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 20 czerwca 2013


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) w związku z art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228), uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (214kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XXVIII/211/12 pobierz uchwałę.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2315 z dnia 2013-07-02

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (27 czerwca 2013, 15:22:30)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (26 maja 2020, 08:46:38)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 779