Uchwała nr XXXIII/263/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 maja 2013w sprawie opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342 i 1529) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/263/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2013


w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342 i 1529) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (222kB) pdf

Uwaga!

Uchwała uchylona.
Uchwała obowiązująca XLVII/583/18.

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XIV/88/07 pobierz uchwałę.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2139 z dnia 2013-06-07

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (6 czerwca 2013, 10:45:33)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (26 maja 2020, 09:00:50)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 771