Uchwała nr XXXIII/259/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 maja 2013w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/259/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2013


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (185kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XXVIII/210/12 pobierz uchwałę.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2137 z dnia 2013-06-07

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (6 czerwca 2013, 10:35:22)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (27 maja 2020, 07:33:56)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 662