Uchwała nr XVIII/129/12Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 8 marca 2012w sprawie nadania statutu Szubińskiemu Domowi KulturyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/129/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 marca 2012


w sprawie nadania statutu Szubińskiemu Domowi Kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:pobierz uchwałę (80kB) pdf
pobierz uchwałę w postaci pliku.lapx (138kB) zip


Plik .lapx możesz otworzyć za pomocą przeglądarki aktów prawnych LAPX Viewer.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 734 z dnia 2012-03-29

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (20 marca 2012, 08:46:01)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 września 2012, 09:21:02)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1069