Uchwała nr IV/11/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2010w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011–2039Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szubinie uchwala co następuje:

Uchwała nr IV/11/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011–2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szubinie uchwala co następuje:


pobierz zeskanowaną uchwałę (7235kB) pdfUchwały zmieniające:
Uchwała nr V/17/11
Uchwała nr VI/28/11
Uchwała nr IX/48/11
Uchwała nr X/57/11
Uchwała nr XI/69/11
Uchwała nr XII/75/11
Uchwała nr XIII/84/11
Uchwała nr XV/117/11

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (5 stycznia 2011, 14:05:30)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (10 marca 2012, 21:34:03)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1716