Uchwała nr III/7/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 22 grudnia 2010w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szubin do konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Konkurs zamknięty 1/POKL/9/D.1.1/2010 na projekty innowacyjne testujące PO KLNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/7/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2010


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szubin do konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Konkurs zamknięty 1/POKL/9/D.1.1/2010 na projekty innowacyjne testujące PO KL

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:


pobierz zeskanowaną uchwałę (69kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (5 stycznia 2011, 13:38:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1618