Uchwała nr LIII/436/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 listopada 2010w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 , Nr 106, poz. 675 oraz art. 10 ust. 1-3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/436/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 listopada 2010


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 , Nr 106, poz. 675 oraz art. 10 ust. 1-3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (162kB) pdfUwaga!

Akt uchylony uchwałą Nr XIII/81/11.

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XLI/310/09 pobierz uchwałę.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 186, poz. 2471 z dnia 2010-12-02

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (17 listopada 2010, 09:57:33)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (10 lipca 2020, 06:44:48)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1060