Uchwała nr LII/432/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 września 2010w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 9a pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) w związku ze Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Szubina na lata 2008 – 2015 (Uchwała Nr XXIX/207/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 r.) Rada Miejska w Szubinie uchwala, co następuje:

Uchwała nr LII/432/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 września 2010


w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 9a pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) w związku ze Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Szubina na lata 2008 – 2015 (Uchwała Nr XXIX/207/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 r.) Rada Miejska w Szubinie uchwala, co następuje:


pobierz uchwałę (380kB) pdf


Uwaga!

Uchwała utraciła moc.


Uchwała obowiązująca: XXII/267/16.

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (11 października 2010, 14:53:13)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (3 stycznia 2020, 19:52:01)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1169