Uchwała nr LII/431/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 września 2010w sprawie wyrażenia opinii co do utworzenia z inicjatywy Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stowarzyszenia - funduszu solidarnościowegoNa podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz § 24 ust. 2 uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 69, poz.1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r. Nr 168, poz. 2735, z 2007r. Nr 68, poz. 1109 i z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LII/431/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 września 2010


w sprawie wyrażenia opinii co do utworzenia z inicjatywy Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stowarzyszenia - funduszu solidarnościowego

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz § 24 ust. 2 uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 69, poz.1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r. Nr 168, poz. 2735, z 2007r. Nr 68, poz. 1109 i z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (68kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (11 października 2010, 14:51:34)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (14 lutego 2012, 08:08:06)
Zmieniono: uzupełniono wpis dotyczący publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 875