Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr XXXVIII/295/09
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 sierpnia 2009


w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Zamość gm. Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nadać we wsi Zamość gm. Szubin nazwę drodze wewnętrznej Dworcowa, obejmującą w całości wydzielone geodezyjnie działki nr 211/7 i 210.

§ 2. Przebieg nowo nazwanej drogi, o której mowa w § 1, określa schematyczny szkic sytuacyjny części wsi Zamość, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.ZdjęcieUZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11 maja 2009 r. Rada Sołecka Sołectwa Zamość wystąpiła z prośbą o nadanie we wsi Zamość gm. Szubin nazwy drodze wewnętrznej Dworcowa, obejmującą w całości wydzielone geodezyjnie działki nr 211/7 i 210, w celu ustalenia prawidłowych adresów dla nowo wybudowanych budynków oraz powstałych działek budowlanych.
W/w działki w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) stanowią drogę wewnętrzną. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
W związku z tym, Burmistrz Szubina pismami z dnia 1 czerwca br. wystąpił do właścicieli przedmiotowych działek o wyrażenie zgody na nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
Działka nr 211/7 położona we wsi Zamość stanowi współwłasność: Państwa M---- i A---- -----, Państwa R---- i A---- -----, Państwa P---- ----- i J---- -----, Państwa Z---- i M---- -----, Państwa T---- i K---- ----- i Pani M---- -----. Współwłaściciele drogi wewnętrznej stanowiącej działkę numer 211/7 w oświadczeniach z dnia 03.06.2009 r., 05.06.2009 r., 07.06.2009 r., 09.06.2009 r. i 20.06.2009 r. wyrazili zgodę na podjęcie przez Radę Miejską w Szubinie uchwały nadając nazwę tej drodze Dworcowa.
Działka nr 210 położona we wsi Zamość stanowi własność Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Starosta Nakielski. W oświadczeniu z dnia 19 czerwca 2009 r. Starosta Nakielski wyraził zgodę na oznaczenie tej drogi nazwą Dworcowa.
Przebieg nazwanej drogi określono w załączniku do niniejszej uchwały.
Na terenie wsi Zamość występują już ulice i drogi oznaczone nazwami. Po analizie spisu istniejących już nazw stwierdzono, że nadana nazwa niniejszą uchwałą nie powtarza się. Samoistną podstawę prawną do podjęcia tej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Spełniając postulaty mieszkańców wsi Zamość oraz w świetle opisanego stanu faktycznego, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

pobierz uchwałę (821kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 86, poz. 1518 z dnia 2009-08-28

Opublikował: Michał Moniak (11 sierpnia 2009, 11:23:55)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (27 lutego 2012, 15:18:44)
Zmieniono: dodano informację odnośnie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 752

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij