Uchwała nr XLVII/424/22Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 czerwca 2022w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2021 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 i z 2022r. poz. 583, 655 i 1079) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/424/22
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 czerwca 2022


w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 i z 2022r. poz. 583, 655 i 1079) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (263kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (30 czerwca 2022, 11:43:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57