Uchwała nr XLVII/432/22Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 czerwca 2022zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 i z 2022r. poz. 583, 655 i 1079) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2022r. poz. 583, 682,683, 684, 830, 930, 1002 i 1087) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz.83) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/432/22
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 czerwca 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 i z 2022r. poz. 583, 655 i 1079) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2022r. poz. 583, 682,683, 684, 830, 930, 1002 i 1087) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz.83) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (3988kB) pdf

Zmiana do uchwały XLI/360/21.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (29 czerwca 2022, 16:10:01)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (1 lipca 2022, 11:10:58)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 75