Uchwała nr XLVII/430/22Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 czerwca 2022w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027Na podstawie art. 8 ust. 2 a, art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/430/22
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 czerwca 2022


w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027

Na podstawie art. 8 ust. 2 a, art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (286kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (29 czerwca 2022, 16:05:37)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (29 czerwca 2022, 16:08:24)
Zmieniono: poprawiono formę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 67