Uchwała nr XLVII/429/22Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 czerwca 2022w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin na lata 2022-2030Na podstawie art. 10f ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r., poz. nr 1079) oraz uchwały nr XXXIV/303/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji, uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLVII/429/22
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 czerwca 2022


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin na lata 2022-2030

Na podstawie art. 10f ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r., poz. nr 1079) oraz uchwały nr XXXIV/303/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji, uchwala się co następuje:


pobierz uchwałę (4002kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr LII/412/14 pobierz uchwałę.

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (29 czerwca 2022, 15:55:32)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (1 lipca 2022, 09:58:02)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 65