Uchwała nr XXXIX/354/21Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 listopada 2021w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/354/21
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 listopada 2021


w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (3630kB) pdf


Zmiana do uchwały XV/127/19.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (30 listopada 2021, 18:04:23)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (3 grudnia 2021, 13:39:20)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 269