Uchwała nr XXXIX/347/21Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 listopada 2021w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372 i 1834) oraz art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Nakielskiego, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/347/21
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 listopada 2021


w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372 i 1834) oraz art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Nakielskiego, uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (3848kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr V/41/19 pobierz uchwałę.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (30 listopada 2021, 15:27:45)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (7 grudnia 2021, 12:43:29)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 53