Uchwała nr XXXVII/327/21Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 września 2021w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części wsi Kowalewo, gmina SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) oraz uchwały nr XIV/123/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2019 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/327/21
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 września 2021


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części wsi Kowalewo, gmina Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) oraz uchwały nr XIV/123/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2019 r. uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (5960kB) pdf


Uwaga!

W granicach objętych niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XLII/353/14 pobierz uchwałę 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 5005 z dnia 2021-10-08

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 października 2021, 10:57:07)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (22 listopada 2021, 09:48:47)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 95