Uchwała nr XXXVII/322/21Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 września 2021w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publicznąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236 i 1535) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/322/21
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 września 2021


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236 i 1535) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (1267kB) pdf

Uwaga!


Akt uchyla uchwałę Nr XVIII/228/16 pobierz uchwałę.

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 października 2021, 10:32:32)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (12 października 2021, 08:21:43)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 70