Uchwała nr XXXVII/321/21Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 września 2021w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2244 oraz z 2021 r. poz. 401) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/321/21
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 września 2021


w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2244 oraz z 2021 r. poz. 401) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (259kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XXXV/309/21 pobierz uchwałę.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 5002 z dnia 2021-10-08

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 października 2021, 10:30:38)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (12 października 2021, 09:26:56)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 69