Uchwała nr XXXVII/318/21Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 września 2021w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza SzubinaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 i 1491), po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/318/21
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 września 2021


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szubina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 i 1491), po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (212kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 października 2021, 10:26:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61