Uchwała nr XXXVI/314/21Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 sierpnia 2021w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szubin na lata 2021-2026Na podstawie art. 21 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020r. poz. 611, z 2021r. poz. 11, 1243.;) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/314/21
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 sierpnia 2021


w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szubin na lata 2021-2026

Na podstawie art. 21 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020r. poz. 611, z 2021r. poz. 11, 1243.;) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (379kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4274 z dnia 2021-09-02

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (1 września 2021, 15:51:18)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (7 września 2021, 11:05:41)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 100