Uchwała nr XXXVI/313/21Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 sierpnia 2021zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wnioskuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1, ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2133 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 poz. 11) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/313/21
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 sierpnia 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1, ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2133 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 poz. 11) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (255kB) pdf

Zmiana do uchwały nr XXXIII/289/21
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4273 z dnia 2021-09-02

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (1 września 2021, 15:49:54)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (7 września 2021, 11:11:01)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 108