Uchwała nr XXXV/310/21Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 19 lipca 2021w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713, 1378 i z 2021r. poz. 1038) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/310/21
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 19 lipca 2021


w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713, 1378 i z 2021r. poz. 1038) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (3614kB) pdf


Zmiana do uchwały XV/127/19.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.

metryczka


Opublikował: Aleksandra Łuczak (22 lipca 2021, 07:15:06)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (22 lipca 2021, 08:12:02)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 107