Uchwała nr XXXI/274/21Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 marca 2021w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz uchwały nr XIII/116/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/274/21
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 marca 2021


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz uchwały nr XIII/116/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (785kB) pdf


Uwaga!

Akt częściowo uchyla uchwałę Nr XVI/150/20 pobierz uchwałę.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2081 z dnia 2021-04-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (31 marca 2021, 11:35:16)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 kwietnia 2021, 14:06:31)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 78