Uchwała nr XXIII/209/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 10 września 2020w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/209/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 września 2020


w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (234kB) pdf


Uchwała zmieniająca nr XXXVIII/336/21.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (11 września 2020, 13:04:08)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (8 listopada 2021, 15:02:56)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały zmieniajacej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 426