Uchwała nr XV/135/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2019w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2020.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571 i 1696) i art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 roku poz. 2277) oraz art. 10 ust. 2-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 roku poz. 852,1655,1818) oraz uchwały nr LII/413/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025 uchwala się co następuje:

Uchwała nr XV/135/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571 i 1696) i art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 roku poz. 2277) oraz art. 10 ust. 2-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 roku poz. 852,1655,1818) oraz uchwały nr LII/413/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025 uchwala się co następuje:


pobierz uchwałę (417kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 stycznia 2020, 13:48:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175