Uchwała nr XV/133/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2019w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szubina.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096; z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/133/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szubina.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096; z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (225kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 stycznia 2020, 13:44:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153