Uchwała nr XV/131/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2019w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok.Na podstawie art. 21 ust. 3 i art. 18b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz w związku z § 61 ust. 1 uchwały Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1007) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/131/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 i art. 18b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz w związku z § 61 ust. 1 uchwały Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1007) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (196kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 stycznia 2020, 13:42:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137