Uchwała nr XV/130/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2019w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok.Na podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z § 67 ust. 1 uchwały Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1007) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/130/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok.

Na podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z § 67 ust. 1 uchwały Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1007) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (342kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 stycznia 2020, 13:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131